Dezvoltarea competentei de comunicare in limba materna a elevilor din invatamantul primar
pe baza unor analize personalizate realizate cu instrumente informatice.
Contract/POSDRU/154/1.1/G/139340

Sustenabilitate

 

TRANSFERABILITATEA LA NIVELUL ALTOR GRUPURI TINTA
Consideram ca proiectul va putea fi un exemplu de buna practica si pentru alte institutii de invatamant nu doar a celor 17 scoli vizate si poate fi multiplicat la orice nivel. Astfel, standardul de calitate al serviciilor, rezultat in urma implementarii proiectului, poate fi transferat la alte grupuri de elevi / alte grupuri-tinta.

De asemenea, vom extinde softul si la alte nivele si la alte discipline.Vom avea in vedere dupa finalizarea proiectului:
•    popularizarea rezultatelor obtinute si stabilirea de legaturi cu alte unitati de invatamant interesate in utilizarea instrumentelor si metodelor moderne de invatare. Modul de continuare, masurile luate sunt cuprinse in strategia elaborata.
•    furnizarea de servicii de recuperare/ consiliere pentru elevi, beneficiind de softul dezvoltat prin proiect, de resursa umana calificata pentru a continua aceasta activitate.
•    facilitarea accesului prin Internet la continutul educational de catre persoanele interesate (cadrele didactice din alte unitati de invatamant si realizarea unui ghid cu sugestii de implementare, continut disponibil on-line, profesori si elevi din toata tara putand sa il acceseze prin inregistrarea pe site. Ghidurile de utilizare a softului elaborate prin proiect vor fi distribuite tuturor scolilor care vor sa implementeze acest soft. De asemenea aceste ghiduri vor fi utilizate ca suport pentru generatiile viitoare, care vor utiliza softul in procesul didactic (atat cadrele didactice cat si elevii). Elevii participanti la activitatile din proiect pot deveni promotori ai valorilor educatiei moderne non-formale.

ABORDARE INTEGRATA
Dezvoltarea unui sistem functional de procesare a datelor privind competenta de lectura la nivelul invatamantului primar insotit de facilitati de cercetare, sistem care sa poata fi utilizat de cadre didactice si scoli in mod consecvent pentru sporirea calitatii procesului instructiv-educativ si, pe de alta parte, intarirea capacitatii institutionale a membrilor parteneriatului in aplicarea consecventa a produselor proiectului.

SUSTENABILITATEA FINANCIARA
Inca din etapa de pregatire a acestuia s-a avut in vedere strategia de continuare a activitatilor prevazute a fi finantate din FSE astfel incat sa fie asigurata sustenabil acestora. Astfel, dupa finalizarea finantarii softul de interpretare a rezultatelor elevilor creat va functiona cu noile functionalitati implementate, prin care se asigura de fapt o introducere mai profunda a tehnologiei in activitate de zi cu zi in sistemul de invatamant. Echipamentele IT achizitionate asigura o perioada garantata de utilizare de minim 3 ani.

MODALITATILE DE FUNCTIONARE A STRUCTURILOR CREATE PRIN PROIECT DUPA FINALIZAREA FINANTARII NERAMBURSABILE
 Intregul program este gandit pe termen lung, iar pe masura ce o comunitate adopta metodologiile si produsele dezvoltate in proiect, ea devine un potential promotor al extinderii acestuia. Structurile proiectului vor functiona din punct de vedere institutional si financiar si dupa finalizarea proiectului. Partenerii implicati isi vor consolida nivelul de profesionalism pentru a ramane in continuare furnizori competenti de servicii educationale. Solicitantul va utiliza experienta dobandita pentru a dezvolta noi programe de cercetare care sa permita perfectionarea produselor si serviciilor realizate prin prezentul proiect.

EGALITATE DE SANSE
Implementarea softului educational, asigura accesul nediscriminatoriu la educatie. Performanta intelectuala este mai presus de orice granita teritoriala sau conceptuala iar performanta nu este un drept al anumitor categorii sociale ci reprezinta efectul preocuparilor si ambitiei fiecaruia. Suntem impotriva discriminarilor directe(diferenta de tratament a unei persoane in defavoarea alteia) sau indirect (aplicarea de prevederi,criterii sau practici,in aparenta neutre, care,prin efectele generate,afecteaza anumite categori de persoane) si incurajam aprecierea elevilor pe baza acelorasi indicatori si a acelorasi unitati de masura ce reflecta folosirea unor cunostinte similare sau egale si depunerea unei cantitati egale ori similare de efort intelectual. Aplicand principiile egalitatii de sanse se urmareste cresterea sanselor de ocupare si mentinere a unui loc de munca pentru persoanele participante la proiect. Vor fi implementate campanii de informare si constientizare care vor promova principiile egalitatii de sanse si de gen, nediscriminarii si respectarea diversitatii. Recrutarea si selectia grupului tinta va avea in vedere principiul egalitatii de sanse si al nondiscriminarii

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Parteneri

INVESTESTE IN OAMENI

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.
Autoritatile de Management si Organismele Intermediare care sunt autoritati publice sunt exceptate de la aplicarea acestui citat.

 
© 2018 Comunicam-org.net - Proiect european