Dezvoltarea competentei de comunicare in limba materna a elevilor din invatamantul primar
pe baza unor analize personalizate realizate cu instrumente informatice.
Contract/POSDRU/154/1.1/G/139340

Contextul proiectului

 Avand in vedere modificarea substantiala a contextului general privind protectia persoanelor cu dizabilitati prin: aprobarea Strategiei europene 2010-2020 pentru persoanele cu handicap: un angajament reinnoit pentru o Europa fara bariere, ratificarea Conventiei prinvind Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati (Legea 221 din 2012), intrarea in vigoare a Legii nr. 292/2011 a asistentei sociale, prin obiectivele propuse, prezentul proiect contribuie o posibila solutie de facilitare a persoanelor cu dizabilitati pe piata muncii, printr-un program multidirectionat.

O directie de interventie o reprezinta comunitatea, angajatorii si alti actori relevanti.

A doua directie vizeaza resursele umane din administratia publica locala cu rol in insertia persoanelor cu dizabilitati pe piata muncii.

A treia directie este focusata pe persoanele cu dizabilitati, printr-o abodrare unitara si complementara cu celelalte dimensiuni de actiune. Numai printr-o viziune de ansamblu la nivelul tuturor celor implicati, procesul de incluziune socio profesionala a persoanelor cu dizabilitati poate avea succes pe termen indelungat. Obiectivele proiectului sunt in concordanta cu prioritatilor POSDRU - promovarea accesului pe piata muncii si facilitarea accesului persoanelor din grupurile vulnerabile la educatie, formare si ocupare pe piata muncii. In calitate de administratie publica locala si furnizor autorizat de formare profesională cu experienta, solicitantul si partenerul vin în sprijinul celor 230 de persoane cu dizabilitati care constituie grupul tinta oferind masuri de informare, consiliere si programe de formare profesionala pentru 210 persoane cu dizabilitati din grupul tinta. Se estimeaza ca minim 75% din cursanti vor absolvi cursurile si vor primi diplome recunoscute ANC. Prin activitatile de informare, consiliere, calificare, proiectul contribuie la solutionarea nevoilor specifice ale grupului tinta, mai ales prin abordarea complementara a actiunilor in baza unor programe individuale, contribuind astfel la atingerea obiectivelor specifice ale Axei Prioritare 6 de facilitare a accesului la educatie si integrarea persoanelor vulnerabile pe piata muncii si la atingerea directa a obiectivului specific al DMI 6.2 prezentat in DCI aferent perioadei de programare 2007-2013. Relevanta este evidentiata si prin indicatorii de output si de rezultat asumati de catre proiect (230 persoane beneficiari ai serviciilor integrate oferite prin proiect, din care 75% vor fi certificate in ocupatii relevante pentru piata muncii). Grupul tinta este reprezentat de 230 de persoane cu dizabilitati din regiunea Bucuresti-Ilfov, care vor participa la actiuni de informare, consiliere, calificare, 240 de angajati din care 28 de angajati ai administatiei publice locale, beneficiari ai activitatii de dezvoltare si evaluare de competente. Comunitatea in ansamblu va beneficia atat de de informare cat si de resursa umana specializata, capabila sa contribuie valoric la dezvoltarea economica si sociala durabila. Structura grupului tinta este stabilita impreuna cu Solicitant si partenerul proiectului

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Parteneri

INVESTESTE IN OAMENI

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.
Autoritatile de Management si Organismele Intermediare care sunt autoritati publice sunt exceptate de la aplicarea acestui citat.

 
© 2018 Comunicam-org.net - Proiect european