Dezvoltarea competentei de comunicare in limba materna a elevilor din invatamantul primar
pe baza unor analize personalizate realizate cu instrumente informatice.
Contract/POSDRU/154/1.1/G/139340

Activitatile proiectului

 

1. Managementul proiectului.
2. Achizitii publice.
3. Informare si publicitate.
4. Campanie de constientizare in vederea cresterii accesului la educatie prin:
a. Metode innovative informale si non-formale,
b. Responsabilitate sociala individuala,
c. Promovarea participarii civice,
d. Respectarea diversitatii.

5.Realizarea de studii de cercetare care sa urmareasca identificarea dificultatilor intampinate de elevi in intelegerea textelor, a factorilor de motivare pentru invatare si propunerea unor strategii posibile de depasire a acestor dificultati si cresterea motivatiei.

6.Infiintarea/ dezvoltarea/ consolidarea de retele si parteneriate, retele virtuale si comunitati de practica pentru imbunatatirea competentelor cheie prin educatia informala si non-formala, inclusiv schimbul de bune practici si integrarea acestora, vizite de studiu, organizarea de seminarii si conferinte.

7.Testarea – evaluarea motivatiei de invatare si a capacitatii de intelegere a textului prin intermediul itemilor cu alegere multipla in scopul identificarii nivelului de achizitii anterioare.

8.Activitati non-formale inclusive actiuni inovatoare pentru dezvoltarea competentei de comunicare si de cetatenie activa.

9.Dezvoltarea unui soft de interpretare a rezultatelor elevilor pentru a le furniza feedback personal, in scopul imbunatatirii calitatii invatarii.

10.Furnizarea unor servicii de consiliere acordate elevilor din scolile pilot (din grupul tinta), pentru invatare eficienta si motivare pentru invatare.

11.Formarea si perfectionarea consilierilor scolari si personalului cu functii de conducere, monitorizare, evaluare si control din inspectoratele scolare, structuri central si locale ale MEN sau aflate in coordonarea/ subordinea acestuia – in vederea implementarii instrumentelor si procedurilor dezvoltate prin proiect si valorificarea bazelor de date si a interpretarii rezultatelor.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Parteneri

INVESTESTE IN OAMENI

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.
Autoritatile de Management si Organismele Intermediare care sunt autoritati publice sunt exceptate de la aplicarea acestui citat.

 
© 2018 Comunicam-org.net - Proiect european