Dezvoltarea competentei de comunicare in limba materna a elevilor din invatamantul primar
pe baza unor analize personalizate realizate cu instrumente informatice.
Contract/POSDRU/154/1.1/G/139340

Descrierea proiectului

 

Institutul pentru Dezvoltarea Evaluarii in Educatie in parteneriat cu Editura Sigma si Complexul Educational Lauder-Reut implementeaza proiectul cu titlul „Dezvoltarea competentei de comunicare in limba materna a elevilor din invatamantul primar pe baza unor analize personalizate realizate cu instrumente informatice”,  ID proiect: POSDRU /154/1.1/G/139340” proiect care se desfasoara in perioada  14 mai 2014- 13 noiembrie 2015, cu finantarea Fondul Social European prin intermediul Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

OBIECTIV GENERAL:
Dezvoltarea de mecanisme si instrumente inovative non-formale in vederea cresterii calitatii procesului educational, vizand in mod specific competentele de lectura si accesul la competente-cheie de cetatenie activa in invatamantul primar.

IMPACT:
• sporirea accesului tuturor elevilor din grupul tinta la o educatie de calitate si cresterea ratei de succes scolar;
• imbunatatirea competentelor cheie ale elevilor, cresterea performantelor scolare si participarea la o educatie de calitate;
• programele educative de calitate vor facilita accesul la formarea de competente sociale ale elevilor ca factori activi ai societatii .

TINTE URMARITE:
 • dezvoltarea si diversificarea ofertei educationale formale si informale in invatamantul preuniversitar primar si gimnazial;
• dezvoltarea competentelor cheie pentru elevii din invatamantul preuniversitar primar si gimnazial;
• asigurarea unui echilibru optim intre abordarile teoretice, temele de reflectie si exercitiile aplicative.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Parteneri

INVESTESTE IN OAMENI

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.
Autoritatile de Management si Organismele Intermediare care sunt autoritati publice sunt exceptate de la aplicarea acestui citat.

 
© 2018 Comunicam-org.net - Proiect european